Priorytety

Ideą powstania go&management jest profesjonalne kreowanie procesów zarządzania złożonymi projektami inwestycyjnymi. Stanowimy wsparcie jednostek decyzyjnych w całościowej realizacji przedsięwzięć, na wszystkich jego etapach.

1.

Oszacowanie

2.

Zdefiniowanie

3.

Realizacja

4.

Rozruch i użytkowanie

Usługi

Project Management Consulting

Project Management Consulting

go&management specjalizuje się w profesjonalnym doradztwie w dziedzinie zarządzania realizacją złożonych projektów inwestycyjnych. Podczas kompleksowej ich realizacji głównym celem go&management jest sukcesywne wdrażanie oraz optymalizacja strategii prowadzącej do wzrostu wartości inwestycji (continuous value improvement). W swoim działaniu go&management wspiera jednostki decyzyjne inwestora w podejmowaniu kluczowych decyzji.

Consulting wewnętrzny

Consulting wewnętrzny

Usługa skierowana do partnerów biznesowych realizujących projekty wewnętrzne w obrębie własnego biznesu, dotyczące m. in.:
- wdrażania nowych rozwiązań technologicznych
- ustalenia i konkretyzacji strategii przedsiębiorstwa
- restrukturyzacji
- handlu akcjami przedsiębiorstw
- wykupu, sprzedaży biznesu
- efektywności energetycznej
- organizacji działów zakupów
- reorganizacji przedsiębiorstwa ukierunkowana na zwiększenie efektywności zarządzania

Expert Recruitment

Expert Recruitment

Na potrzeby partnerów biznesowych go&management pomaga w tworzeniu schematów organizacyjnych kadry obsługującej daną inwestycję, oraz w definiowaniu roli każdej z wchodzących w jej skład jednostek. Usługi Expert Recruitmentu obejmują również realizację procesów rekrutacyjnych mających na celu obsadzenia tych stanowisk wykwalifikowanymi specjalistami. W swoich wyborach go&management kieruje się wyłącznie wysokim poziomem doświadczenia kandydatów popartym wiarygodnymi referencjami.

Doświadczenie

Założycielem go&management jest Andreas Golombek - posiadający wieloletnie międzynarodowe doświadczenie w branży Engineering & Construction w przemyśle: chemicznym, rafineryjnym, petrochemicznym i energetycznym. W przeszłości członek kadry zarządzającej w międzynarodowych koncernach m.in. AEG, CEGELEC, ALSTOM, LURGI, Air Liquide Global E&C Solutions. Od 2018 roku Andreas Golombek wspiera swoim doświadczeniem Zarządy firm: • CIECH Sarzyna S.A. • CIECH Soda Romania S.A. • CIECH Soda Polska Sp z.o.o. • CIECH Soda Deutschland GmbH & Co. KG, jako Członek Zarządu. W 2018 roku przyjął także stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej firmy UNIMOT S.A. W swojej zawodowej karierze odpowiedzialny za realizację wielu projektów o łącznej wartości przekraczającej miliard Euro.

Partnerstwo

Go&management sukcesywnie rozszerza swój zasięg działalności na rynku poprzez rozwijanie sieci partnerów biznesowych. Jesteśmy otwarci na propozycje współpracy z wykwalifikowanymi ekspertami szeroko pojętego przemysłu na zasadach partnerstwa..

Kontakt

go&management GmbH Spółka Komandytowa

Polish office:

ul.Winklera 14, PL-60-247 Poznań

German office:

Saarstrasse 30, D-61169 Friedberg

+48 601 423 573
office@goandmanagement.com

Formularz kontaktowy