dla rynku biogazu i biometanu

Kluczowym zadaniem w nadchodzącym czasie jest zwiększanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii . Biometan stanowi odpowiedź na rosnące potrzeby rynku oraz zmiany legislacyjne. Może on bowiem zaspokoić nie tylko lokalne potrzeby, ale także stanowić czystą rezerwę dla elektroenergetyki. W go&biogas wierzymy w technologie przyjazne środowisku prowadzące do zrównoważonej gospodarki energetycznej, strumieniowej i odpadowej.

Oferta

W ramach działalności go&biogas oferujemy wsparcie w realizacji projektu inwestycyjnego uruchomienia instalacji biogazowej (biometanowej) na wszystkich jego etapach. We współpracy z renomowanymi dostawcami technologii zapewniamy najwyższą jakość usług z troską o każdy szczegół.

Współpraca

Wierzymy, że współpraca z najlepszymi jest szansą na efektywne wykorzystanie nowatorskich pomysłów, wnoszących realną wartość dodaną nie tylko dla przemysłu, ale również dla środowiska.

W załączonym materiale znajdziecie Państwo podstawowe informacje odnośnie naszej oferty i doświadczenia. Zachęcamy do lektury i zapraszamy do kontaktu.

Pobierz

tomasz.bukowski@goandbiogas.com

Program „TOP100 Innowatorzy Gospodarki”


realizowany w ramach projektu „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” wdrażanym w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)


Wartość projektu: 160 439,20 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 160 439,20 zł
Data planowanego zakończenia projektu: 10/06/2020
Partner zagraniczny: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, Graz, Austria.

Cel projektu:

Wsparcie procesu zarządzania projektami badawczo rozwojowymi oraz komercjalizacją wyników prac poprzez rozwój umiejętności personelu w aspekcie analizy i oceny ryzyka projektów B+R.
Rozbudowa sieci kontaktów.
Skuteczne wdrażanie innowacyjnych bio-rozwiązań na rynek krajowy.


Efekt planowany do osiągnięcia:

Zdobycie kompetencji niezbędnych do zarządzania i oceny ryzyka projektów B+R oraz komercjalizacji wyników.
Rozwój umiejętności z zakresu wyboru projektów B+R o najwyższym potencjalne komercjalizacji.