Kim jesteśmy?

stanowi efektywne połączenie wieloletniego doświadczenia w zarządzaniu i implementacji projektów przemysłowych ze świeżym spojrzeniem na innowacje i rozwój. Wspólnie, z powodzeniem zrealizowaliśmy przedsięwzięcia o łącznej wartości przekraczającej 1 miliard euro.

Cel i misja

Poszukujemy innowacyjnych technologii dla sektora biomateriałów oraz rozwiązań w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym. Naszym celem jest komercjalizacja projektów B+R o największym potencjale powodzenia. Naszą misją jest wspieranie nowoczesnych rozwiązań na etapie rozwoju, komercjalizacji, produkcji, dystrybucji i marketingu.

Współpraca

Wierzymy, że współpraca z najlepszymi jest szansą na efektywne wykorzystanie nowatorskich pomysłów, wnoszących realną wartość dodaną nie tylko dla przemysłu, ale również dla środowiska.

Zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza, który umożliwi nam wstępne zapoznanie się z Państwa działalnością i stopniem zaawansowania projektu. Odpowiemy na każde przesłane zgłoszenie.

Pobierz

Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres:

anna.kondratowicz@goandmanagement.com

Program „TOP100 Innowatorzy Gospodarki”


realizowany w ramach projektu „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” wdrażanym w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)


Wartość projektu: 160 439,20 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 160 439,20 zł
Data planowanego zakończenia projektu: 10/06/2020
Partner zagraniczny: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, Graz, Austria.

Cel projektu:

Wsparcie procesu zarządzania projektami badawczo rozwojowymi oraz komercjalizacją wyników prac poprzez rozwój umiejętności personelu w aspekcie analizy i oceny ryzyka projektów B+R.
Rozbudowa sieci kontaktów.
Skuteczne wdrażanie innowacyjnych bio-rozwiązań na rynek krajowy.


Efekt planowany do osiągnięcia:

Zdobycie kompetencji niezbędnych do zarządzania i oceny ryzyka projektów B+R oraz komercjalizacji wyników.
Rozwój umiejętności z zakresu wyboru projektów B+R o najwyższym potencjalne komercjalizacji.